ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 3 NĂM 2022

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 3 NĂM 2022

Loại giấy tờ ưu tiên
No image
*
*
*
v
v
v
*
v
v
Sau Đại học (Dành cho thí sinh đăng ký nghiên cứu sinh)
*
v
*
v
v
v
v
v
v
Học phí:
Chọn 
Mã lệ phí 
Tên lệ phí 
Tiền 
000 Lệ phí xét duyệt và xét tuyển hồ sơ 1.200.000
001 Lệ phí dự thi (Diện bình thường) 0
002 Lệ phí dự thi (Diện miễn thi ngoại ngữ) 0
003 Lệ phí ôn thi Ngoại ngữ 0
004 Lệ phí ôn thi môn Lý luận NN&PL 0
005 Lệ phí ôn thi môn Luật hiến pháp 0
006 Lệ phí ôn thi môn Luật hành chính 0
007 Lệ phí ôn thi môn Luật dân sự 0
008 Lệ phí ôn thi môn Luật tố tụng dân sự 0
009 Lệ phí ôn thi môn Luật hình sự 0
010 Lệ phí ôn thi môn Luật tố tụng hình sự 0
011 Lệ phí ôn thi môn Luật thương mại 0
012 Lệ phí ôn thi môn Luật lao động 0
013 Lệ phí ôn thi môn Công pháp quốc tế 0
014 Lệ phí ôn thi môn Luật tư pháp quốc tế 0
Mã bảo vệ:
Captcha image
Show another codeShow another code
*
+
-
Những ô có dấu * yêu cầu bắt buộc nhập
Gửi đăng ký
In phiếu đăng ký
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI