ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2022

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2022

Loại giấy tờ ưu tiên
No image
*
*
*
v
v
v
*
v
v
Sau Đại học (Dành cho thí sinh đăng ký nghiên cứu sinh)
*
v
*
v
v
v
v
v
v
Học phí:
Chọn 
Mã lệ phí 
Tên lệ phí 
Tiền 
000 Lệ phí xét duyệt hồ sơ 200.000
001 Lệ phí dự thi (Diện bình thường) 600.000
002 Lệ phí dự thi (Diện miễn thi ngoại ngữ) 400.000
003 Lệ phí ôn thi Ngoại ngữ 720.000
004 Lệ phí ôn thi môn Lý luận NN&PL 480.000
005 Lệ phí ôn thi môn Luật hiến pháp 480.000
006 Lệ phí ôn thi môn Luật hành chính 480.000
007 Lệ phí ôn thi môn Luật dân sự 480.000
008 Lệ phí ôn thi môn Luật tố tụng dân sự 480.000
009 Lệ phí ôn thi môn Luật hình sự 480.000
010 Lệ phí ôn thi môn Luật tố tụng hình sự 480.000
011 Lệ phí ôn thi môn Luật thương mại 480.000
012 Lệ phí ôn thi môn Luật lao động 480.000
013 Lệ phí ôn thi môn Công pháp quốc tế 480.000
014 Lệ phí ôn thi môn Luật tư pháp quốc tế 480.000
Mã bảo vệ:
Captcha image
Show another codeShow another code
*
+
-
Những ô có dấu * yêu cầu bắt buộc nhập
Gửi đăng ký
In phiếu đăng ký
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI